Choki Choki Stix 24g

5,500 KsCHOKI CHOKI STIX GT 6DBX12SCX24G