ဈေးဝယ်သူ ဆိုင်ရှင်ကြီးများ ရှင့်၊ Burmart Team အနေဖြင့် မြို့နယ်များ တိုးချဲ့ ပို့ဆောင်နိုင်ရေး နှင့် ပိုမို ကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် MDG ဝန်ထမ်းများဖြင့် Delivery Team ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးပို့လျက်ရှိပါသည်။ ဆိုင်ရှင်ကြီးများ အနေဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ်တွင် လိုအပ်ချက်များ ရှိခဲ့ပါက Burmart Hotline no - 09977751799 သို့ ဆက်သွယ် အကြံပြု နိုင်ပါသည်။
Show All

12x1000g
16,500 KsAdd To Cart

12x900g
22,300 KsAdd To Cart

12(100x4g)
8,200 KsAdd To Cart

12(7x16g)
5,700 KsAdd To Cart

12(7x16g)
5,700 KsAdd To Cart


Add To Cart


Add To Cart


Add To Cart
Promo


Add To Cart

100 x 35g
880 KsAdd To Cart


Add To Cart


Add To Cart

36 x 90g
3,100 KsAdd To Cart


Add To Cart
Show All

Beverages & Juices

Air Soda 330ml ( Original )

24x330ml
17,000 KsAdd To Cart

24×330ml
17,000 KsAdd To Cart

24×330ml
17,000 KsAdd To Cart

1x230g
3,600 KsAdd To Cart

1x230g
3,600 KsAdd To Cart

1x205g
2,700 KsAdd To Cart

1x230g
3,600 KsAdd To Cart
Show All

(30X25g)
6,300 KsAdd To Cart

Beverages & Juices

Sunkist Grape PET 500ml

12x500ml
9,200 KsAdd To Cart


Add To Cart

Groceries & Cooking

JJANG Hot & Sour Noodles CUP

1x70g
1,400 KsAdd To Cart

Beverages & Juices

Sunkist Orange CAN 330ml

24×330ml
24,000 KsAdd To Cart

Beverages & Juices

Sunkist Orange PET 1500ml

6×1500ml
12,000 KsAdd To Cart

Groceries & Cooking

JJANG Kimchi Noodles CUP

1x70g
1,400 KsAdd To Cart


Add To Cart

30x25g
6,300 KsAdd To Cart

12(5x50g)
18,000 KsAdd To Cart

Beverages & Juices

Sunkist Grape PET 1500ml

6×1500ml
12,000 KsAdd To Cart


Add To Cart

30x25g
6,300 KsAdd To Cart

1x454g
14,500 KsAdd To Cart
Show All
Out of stock

80x160g
1,300 Ks

Out Of Stock

View Detail

Out Of Stock

View Detail


Add To Cart

36x150g
2,450 KsAdd To Cart

36x150g
2,450 KsAdd To Cart
Placeholder
Out of stock

50(50x3g)
2,200 Ks

Out Of Stock

View Detail

Out Of Stock

View Detail
Placeholder
Out of stock

36x150g
2,450 Ks

Out Of Stock

View Detail

Out Of Stock

View Detail
Out of stock

40x400g
4,900 Ks

Out Of Stock

View Detail

Out Of Stock

View Detail